ODMĚŇOVÁNÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

Cílem systému odměňování je dlouhodobě motivovat zaměstnance, spravedlivě je odměňovat s ohledem na jejich pracovní výkon, a zároveň efektivně vynaložit finanční prostředky. Systém odměňování zahrnuje mzdové nebo platové podmínky (základní mzda nebo plat, osobní ohodnocení a odměny) a finanční i nefinanční benefity. Systém odměňování vychází z organizační hierarchie, definuje mzdová rozpětí pro kategorie pozic a způsob navyšování mezd.

 

Mzdový výměr

Mzdový výměr umožňuje zaměstnavateli jednostranně určit výši mzdy jednotlivým zaměstnancům.
To znamená, že ke změně výše mzdy není nutný souhlas zaměstnance.

Zaměstnavatelé mívají někdy tendence do pracovní smlouvy uvádět, že „mzda je určena mzdovým výměrem, který je nedílnou součástí pracovní smlouvy“. Toto do pracovních smluv neuvádějte, jelikož tím se mzdový výměr stává součástí smluvního ujednání a mzda se považuje za sjednanou dohodou, kdy při její změně je nutný souhlas obou stran smlouvy.

Při stanovení mzdy mzdovým výměrem není možné…

VZOR – Mzdotvorné faktory

Mzdotvorné faktory určují okruhy, které lze hodnotit a v práci lze odměňovat. Tyto faktory slouží pro inspiraci při tvorbě hodnocení navázaného na odměňování pracovníků.

OBJEDNÁVKA

Pokud by Vám nestačil volný vzor můžete si pohodlně objednat všech 100+ HR vzorů jako šikovnou publikaci.

S OBJEDNÁVKOU ZÍSKÁTE PRÁVNÍ AKTUALIZACI PO ROCE ČLENSTVÍ.

Kompletní set 100+ vzorů získáte za 3 890,- Kč bez DPH.

 

Povinné položky:

2 + 9 =

zavolejte nám pro bezplatné poradenství

+420 724 652 221